3 principy vládnutí
5 programových priorit

NEBOJME SE BUDOUCNOSTI

Úspěšná cesta začíná správným rozhodnutím

Mezi rozšířené mýty patří víra ve státem garantované důchody. Každý z nás již slyšel okřídlenou větu: „Na důchody bylo, na důchody je a na důchod vždycky bude.“ Bez zásadní změny však může dojít za 15 let ke kolapsu důchodového systému. Všechna data a prognózy, které má stát a odborné instituce k dispozici, to potvrzují.

Fungující společnost musí vytvářet takové prostředí, ve kterém naši senioři povedou v důchodu aktivní a zajímavý život. V penzijním systému musí současně působit klíčová role rodiny, mezigenerační solidarita a pomoc skutečně potřebným.

Garantujeme, že zásadní změny systému se nebudou týkat lidí nad 45 let. Současně ale zajistíme, aby na důstojné penze jednou dosáhli i ti, kterým zbývá do důchodového věku 20 let a více.

Prosadíme

 • Zlepšení informovanosti o důchodovém systému – zřídíme občanům individuální důchodové účty. 
 • Zjednodušení systému – zavedeme minimální důchod a invalidní důchody převedeme z důchodového systému do sociálního.
 • Zvýšení podílu soukromých prostředků v důchodovém systému – zvýšíme motivaci pro zaměstnance i zaměstnavatele pro šetření financí na důchod, zvýšíme odpočitatelnou položku za penzijní spoření v závislosti na výši spoření, zvýšíme daňově uznatelný příspěvek zaměstnavatele na spoření, zvážíme možnost povinného příspěvku zaměstnavatele na spoření podle výše spoření zaměstnance a umožníme zřizovat důchodové fondy pro zaměstnavatele, zejména u fyzicky náročných profesí.
 • Podpora mezigenerační solidarity v rodině – umožníme platit jeden procentní bod důchodového pojištění přímo svým rodičům či prarodičům, celodenní péče o rodinného příslušníka bude započtena do doby potřebné pro důchod.
 • Vyvážení zásluhovosti a solidarity (minimální důchod) – zavedeme stropy na důchodové pojištění a budeme kromě solidarity (minimální důchod) hájit princip zásluhovosti (dnešní systém je nejméně výhodný pro střední třídu, která ovšem ze svých daní a odvodů penzijní systém z velké části financuje).
 • Odstranění historicky nespravedlivě nízkých důchodů – zvýšíme důchod o 1 000 Kč měsíčně všem seniorům, kteří jsou v důchodu 25 a více let.

Máme za sebou vrchol nebývalého ekonomického růstu, který dal vládě možnost rozdat a rozházet obrovské množství peněz, aniž by však náš stát posunula dopředu. Dobře víme, že žít na úkor budoucích generací je špatně. Proto máme plán, kterým podpoříme mladé lidi narozené v novém tisíciletí, naši generaci budoucnosti. Chceme, aby mladí lidé, kteří právě začínají svou kariéru nebo zakládají rodinu, věděli, že stát je na jejich straně.

Generaci budoucnosti proto zaručujeme

 • Nulové zdanění rodičů – zavedeme daňové prázdniny pro rodiče na dobu, kdy jeden z nich pobírá rodičovský příspěvek.
 • Zrušení zdanění příjmů mladých lidí do 26 let – pro lehčí start do samostatného života mladé generaci zajistíme daňové prázdniny.
 • Zjednodušíme zkrácené úvazky – zjednodušíme podmínky částečných úvazků, aby mohli rodiče snadněji skloubit práci s péčí o děti. 
 • Zrušení daně z nabytí nemovitosti – zrušíme daň, která bezdůvodně zatěžuje nákup každé nemovitosti a prodražuje tak mladým lidem pořízení vlastního bydlení.
 • Odečet úroků i u dalších nemovitostí – občanům ČR a EU umožníme snížit základ daně z příjmu o úroky z hypotéky na nemovitosti, které nebudou ihned využity pro bydlení majitelů.