3 principy vládnutí
5 programových priorit

ZAVEDEME PRINCIPY DOBRÉHO HOSPODAŘENÍ

Česká republika má za sebou dlouhé období ekonomického růstu a stejné období bezobsažné politiky. Příjmy státu se v průběhu několika let zvýšily o 25 %, ale neexistuje žádná ze služeb státu, kde by se kvalita zvýšila o čtvrtinu.

Jako úspěchy se nám předkládají nesmyslné pseudosociální projekty, ale investice do vzdělání a do infrastruktury zaostávají, sestavují se deficitní státní rozpočty a jejich struktura se stala neudržitelnou, jak na to razantně upozornil už i Nejvyšší kontrolní úřad.

Nabízíme několik nových principů hospodaření státu

  • Prosadíme dluhovou brzdu tak, aby v období ekonomických růstů musely vlády připravovat vyrovnané nebo přebytkové rozpočty.
  • Dorovnáme podíl výdajů na obranu (2 % HDP), vzdělání (5 % HDP), infrastrukturu (3 % HDP) a vědu a výzkum (1 % HDP).
  • Doma i v EU budeme prosazovat princip, že dotace a zvýhodnění mají pomáhat malým a slabým namísto dalšího posilování velkých.