3 principy vládnutí
5 programových priorit

GARANTUJEME PRINCIP SLUŠNÉHO VLÁDNUTÍ

Každý z nás, kdo si je vědom, že jsme skvělá země, musí být hrdý na úspěšnou cestu, kterou prošla Česká republika za 30 let svobody. Tři hlavní cíle – svoboda, tržní ekonomika a geopolitická integrace na Západ – se podařilo uložit do základů polistopadové republiky díky politice ODS.

V jistém období však nastalo uspokojení i neochota vnímat znepokojivé excesy. Dnes je v čele ODS generace nových politiků. V minulosti jsme se poučili, proto jsme připraveni na budoucnost. Jsme si například vědomi, že orgány činné v trestním řízení dělají i chyby, ale v demokratické společnosti je nezbytné jejich jednání respektovat a s chybami se vyrovnávat legitimními trestněprávními procedurami. Víme, k jakým špatným koncům vede množství malých chyb a jak oslabují důvěru ve stát i individuální selhání. Obnovili jsme v politice ODS silné konzervativně-liberální základy. A uvědomujeme si, že nesmíme zklamat důvěru, která se k nám vrací, a chránit politiku ODS před opakováním starých chyb. A zároveň je naším cílem povznést standardy politické kultury mnohem výše, než je nastavila současná vládní koalice.

Naším politickým cílem je postavit středopravou vládu, která bude respektovat principy slušného vládnutí

  • Trestně stíhaná osoba nebude členem vlády a taková osoba nesmí ani zastávat politickou pozici ve státní správě.
  • Střet zájmů bude posuzován s ohledem na možné osobní zájmy a reálné politické možnosti dotyčného, ne přes nefunkční zákon.
  • Vláda včetně jejího premiéra bude konat výlučně v souladu s literou a duchem Ústavy ČR a zároveň bude principy ústavnosti ochraňovat.