Veřejné služby ve městech a obcích

Stát má pomáhat těm, kteří si nedokážou pomoci sami. Proto náš program klade důraz na kvalitní veřejné služby pro seniory. Prosadíme bezbariérovou hromadnou dopravu nebo dostupné bezbariérové bydlení. Nejstarší občany chceme zapojit i do společenského života, ať už pořádáním kulturních akcí určených přímo pro ně, nebo společných akcí seniorů a mladší generace. Budeme pracovat i na rozvoji sociálních a zdravotních služeb. Podpoříme odlehčovací péči v domácím prostředí, chceme klást důraz na terénní služby, denní stacionáře a domácí hospicovou péči. Zapracovat musíme i na hromadné dopravě. Zavedeme jednotné tarify v městských a krajských dopravních systémech. K odbavování cestujících musí sloužit nejmodernější technologie.

Garant: Jan Bauer
poslanec a bývalý starosta Prachatic

 

Opatření na komunální úrovni

Na úrovni obcí a měst budeme pro zlepšení služeb seniorů prosazovat:

Kvalitní a dostupné služby pro seniory

 • Veřejnou dopravu bez bariér
 • Vstřícné podmínky pro zaměstnávání starších pracovníků a seniorů obcemi (asistenti pedagoga v dětských skupinách, dobrovolníci při kulturních akcích apod.)
 • Službu Senior Expres (individuální doprava seniorů k lékaři, na úřady atp. za nízké ceny)
 • Zajištění dostupného bydlení pro seniory – malometrážní bezbariérové byty
 • Tzv. zdravé stárnutí (např. organizace tanečních večerů, sportovních her seniorů, školení o zdraví, služba tísňové péče atd.)
 • Propojování generací – společné akce seniorů s dětmi, dobrovolnictví apod.

Rozvoj sociálních a zdravotních služeb

 • Rozšíření sítě denních stacionářů a terénních služeb
 • Kvalitní domácí hospicová péče

Dostupnou veřejnou dopravu

 • Integrace městských a krajských tarifů hromadné dopravy s využitím jednotného jízdního dokladu
 • Využití moderních technologií pro odbavování cestujících (např. bezkontaktní platební karty, mobilní telefony atp.)

Opatření na celostátní úrovni

V Poslanecké sněmovně a Senátu navrhneme a podpoříme:

Rozvoj sociálních a zdravotních služeb

 • Podpora odlehčovací péče v domácím prostředí
 • Posílení role praktických lékařů

Spravedlivé rozdělování sociálních dávek

 • Zpřísnění posuzování plnění rodičovských povinností ze strany příjemců dávek v hmotné nouzi
 • Odebrání sociálních dávek při opakovaném přestupku proti veřejnému pořádku
 • Zastavíme zneužívání doplatku na bydlení
 • Stanovíme přísná kritéria a standardy pro provoz ubytoven
 • Zasadíme se o lepší finanční ohodnocení a podmínky pro práci sociálních pracovníků

Dostupná veřejná doprava

 • Budeme prosazovat výstavbu P+R parkovišť u železničních stanic