Kvalitní infrastruktura ve městech a obcích

Některé obce zoufale potřebují obchvat, jiné zase trápí nedostatek chodníků. My jsme si toho vědomi, a proto v našem programu klademe důraz na to, jak potřebnou infrastrukturu vybudovat. Zjednodušíme stavební zákon a zkrátíme lhůtu potřebnou pro získání stavebního povolení. Třeba tím, že pokud se stavební úřad včas nevyjádří, získá stavebník automaticky jeho souhlas. Chceme připravit i digitální úložiště pro sdílení projektové dokumentace. Důležité jsou také dotace. Chceme zpřehlednit dotační tituly a zajistit jejich jednodušší čerpání – především jasně danými pravidly a snížením byrokracie. Zlepšíme také větší provázanost jednotlivých titulů a posvítíme si na často nesmyslná hodnotící kritéria.

Garant: Zdeněk Nytra
senátor a kandidát na primátora Ostravy

 

Opatření na celostátní úrovni

Úprava stavebního zákona

  • Zjednodušíme život všem malým i velkým stavebníkům, zkrátíme lhůtu potřebnou pro získání stavebního povolení
  • Pro většinu běžných žádostí ke stavebnímu úřadu odstraníme byrokratickou zátěž v podobě nově zavedeného závazného stanoviska orgánu územního plánování
  • Zavedeme fikci souhlasu, kdy stavebník získá automaticky souhlas, pokud se příslušný dotčený orgán státní správy v zákonné lhůtě nestihne vyjádřit
  • Zavedeme digitální datová úložiště pro projektové dokumentace s možností nahlížet pro stavebníky i stavební úřady

Jednodušší převod státního majetku na obce

  • Budeme prosazovat možnost bezplatného převodu majetku státu spravovaného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na obce a kraje

Zjednodušíme dotační programy

Budeme prosazovat zjednodušení podmínek pro čerpání dotačních programů zejména pro menší obce bez dostatečného úřednického aparátu:

  • Omezení retroaktivních vstupů, kdy se podmínky programů mění v čase bez ohledu na termín realizace
  • Ucelenější formu dotačních titulů (např. aby v rámci revitalizace bytových domů šla řešit i nízkonákladová parkoviště apod.)
  • Odstranění nesmyslných kritérií hodnocení (např. podmínka minimálního počtu již existujících nemovitostí při výstavbě kanalizace v rozvojovém území)