POCTIVÁ PRÁCE
ROZUMNÁ ŘEŠENÍ

ODS se vždy mohla opřít o komunální politiky a právě na základě jejich znalostí a zkušeností jsme vybrali čtyři tematické okruhy, které jsou společné pro většinu měst a obcí a na něž jsme se zaměřili při tvorbě centrální části programu do komunálních voleb. Vypracovali jsme návrhy na dostupnou a přátelskou veřejnou správu, rychlý rozvoj kvalitní infrastrukturyveřejných služebpodporu pestrého života ve městech a obcích.

Garanti těchto oblastí více než dva měsíce debatovali s odborníky. Celkem jsme se sešli u jedenácti kulatých stolů. Přes web a Facebook jste nám poslali stovky podnětů. Výsledkem této široké spolupráce je propracovaná centrální část programu pro komunální volby. Centrální část doplní ještě program zaměřený na konkrétní obce a města, jejž připraví naši komunální kandidáti.

Petr Fiala,
předseda ODS

 

Úvod

Před letošními komunálními volbami přichází ODS s novou iniciativou. Předkládáme společný program našich starostů, zastupitelů a kandidátů připravený ve spolupráci s našimi poslanci a senátory Parlamentu ČR, ve kterém se zavazujeme prosazovat opatření ve prospěch lepšího života v našich obcích a městech.

Samozřejmě, že kandidáti ODS představí programy pro svá města a obce, které budou odpovídat konkrétním místním potřebám. Ale mimo to jsme identifikovali čtyři společné okruhy priorit a problémů obyvatel obcí a měst, které slibujeme řešit všude tam, kde dostaneme důvěru a mandát od voličů.

A vedle toho existují i bariéry a překážky na centrální úrovni, v legislativě nebo v řízení státních úřadů, se kterými si neporadí jednotlivé obce a města sami. A právě ty chceme odstraňovat prostřednictvím iniciativ ODS v Parlamentu.

Voliči kandidátů ODS mají garanci, že ODS bude prosazovat program jako jeden tým. Budeme se navzájem inspirovat rozumnými řešeními a nabízet poctivou práci v obcích a městech i v Parlamentu ČR.