Dostupná a přátelská veřejná správa

Úřad ve vaší obci ale nesmí být pouze dalším kolečkem v byrokratickém stroji. Právě naopak, váš úřad musí být místo, které nám pomáhá s byrokracií bojovat, a naši kandidáti vědí, jak to udělat. V programu vám nabízíme systém jedněch dveří tak, abyste i složitější povolení vyřídili u jedné přepážky. Zavedeme i možnost komunikace s úřadem elektronicky. Klasickou formu styku s úřady zachováme, chceme ale lidem nabídnout i moderní způsob, jak si na úřadě vyřešit nejrůznější záležitosti. Samozřejmostí musí být, že všude na úřadech zaplatíte kartou nebo převodem. Budeme pracovat i na rozvoji sítí nové generace.

Garant: Martin Kupka
místopředseda ODS a starosta Líbeznic

 

Opatření na komunální úrovni

Modrý úřad

V obcích a městech, které spravuje ODS, si úřady nehrají na nedostupné instituce, ale slouží lidem. Využívají v co největší míře elektronickou komunikaci, ale postarají se také vstřícně o všechny, kteří na úřad přicházejí fyzicky.

Tam, kde takové služby zatím nefungují, budeme prosazovat:

 • Princip jedněch dveří – i při současné platné legislativě zajistí správná organizace úřadu, že občan obdrží na jednom místě všechny potřebné informace a administrativní pomoc – stačí, aby otevřel jedny dveře
 • Možnost všechny poplatky platit kartou nebo převodem z účtu na účet
 • Mobilní aplikace či internetový portál pro nepřetržité hlášení závad na komunikacích, veřejném osvětlení, veřejných prostranstvích a dalším obecním majetku
 • Možnost sjednání schůzky i mimo úřední hodiny
 • Objednávkový systém u agend, kde hrozí fronty
 • Informační linka či on-line chat, kde občan obdrží potřebnou informaci ke své životní situaci a může vyplnit on-line i potřebný formulář s pomocí asistenta
 • Elektronické zasílání informací, vyúčtování služeb a zasílání dalších dokumentů, jako například konec platnosti občanského průkazu, ale též informací o dění v obci těm občanům, kteří o to požádají
 • Nejen přístupné internetové stránky, ale také sociální sítě – funkční facebookový profil, případně i YouTube kanál a Instagram
 • Otevřená a srozumitelná prezentace rozpočtu na webových stránkách obce/města
 • Veřejně dostupný mapový portál s přístupem k různým vrstvám – technické sítě, územní plány apod.
 • Open data – uživatelsky příjemná a bezproblémově dostupná otevřená data pro občany a firmy – pokud obec má dostupná data, jež je ze zákona možné zveřejnit, nechť k nim mají občané přístup

Rozšíření sítí nové generace

 • Sítě nové generace
  Pro moderní města a obce a co nejlépe fungující veřejnou správu jsou důležité sítě nové generace, například internet po optickém vláknu nebo jinými dostupnými technologiemi. Podpoříme rychlý rozvoj těchto sítí nastavením vstřícných a férových podmínek. Při každé rekonstrukci komunikací a všech ostatních sítí vyzveme k položení sítí nové generace.

Opatření na celostátní úrovni

Modrý úřad

Prostřednictvím našich poslanců a senátorů budeme navrhovat a prosazovat následující opatření a principy:

 • Jednou a dost – modrý úřad chce po občanovi data jen jednou, sám si z příslušných registrů obstará všechny další či opakované informace – buď na základě zákona, nebo na základě souhlasu občana
 • Rozšíření struktury možných podání žádostí na Czech POINTU – možno podat jakoukoli žádost na nejbližším místě za pomoci asistenta
 • Zasílání držitelům datových schránek informace a dokumenty výhradně elektronickou cestou – zamezení zbytečné duplicity, kdy se „pro jistotu“ zasílá ještě poštou za zbytečně vyhozené peníze

Digitální technická mapa ČR

Vytvoření digitální technické mapy celé České republiky

 • Budeme prosazovat vytvoření digitální technické mapy celé České republiky, kde budou trvale dostupné a stále aktualizované informace o všech technických a infrastrukturních sítích – od plynu, elektrických a telekomunikačních sítí až po vodovody a kanalizace. Usnadní práci úřadům a projektantům, přinese větší bezpečí a úspory pro správce sítí a větší pohodlí pro občany.
 • V další fázi bude digitální technická mapa zahrnovat i územní plány obcí a měst.