Ing. Jan Hrdý

krajský zastupitel
místostarosta města
člen regionální rady
místopředseda oblastního sdružení
předseda místního sdružení

Masarykovo náměstí 100
688 01  Uherský Brod

Životopis

Má cesta k politice byla poměrně dlouhá a pozvolná. Do ODS jsem se rozhodl vstoupit v roce 2005, abych přispěl k prosazování liberálně konzervativního směru v naší politice. Prosazování pravicové politiky se pro mě postupně stávalo rok od roku důležitějším. Zásadní zlom přinesl rok 2011, kdy jsem byl zvolen místostarostou Uherského Brodu a spojil tak svoji další kariéru s povoláním politika.

Tomu předcházelo studium na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, kde jsem byl aktivně zapojen do vědecké práce, a několikaleté působení v různých pozicích na ředitelství Uherskohradišťské nemocnice. Za klíčové pro svoje další působení v politice však považuji zkušenosti z komunální politiky, které by zcela určitě neměly chybět žádnému politikovi.

Z jednotlivých oblastí politiky je mi blízká zejména problematika veřejné správy, regionálního rozvoje, zdravotnictví, podpory rodin či bezpečnosti. To všechno jsou oblasti, ve kterých mohu uplatnit své zkušenosti, ať již z předchozího povolání, nebo ze sféry komunální politiky. 

Články (10)

Další články