Regionální kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Jan Wagner

předseda regionální kontrolní a revizní komise

Jiří Němec

místopředseda regionální kontrolní a revizní komise

Bohumil Janík

člen regionální kontrolní a revizní komise

Oldřich Ohryzek

člen regionální kontrolní a revizní komise

Ivana Otradovcová

členka regionální kontrolní a revizní komise