Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Mojmír Houser

předseda regionální rozhodčí komise

Jitka Brázdová

místopředsedkyně regionální rozhodčí komise

Petr Sedláček

člen regionální rozhodčí komise

František Veverka

člen regionální rozhodčí komise

Martin Zakopal

člen regionální rozhodčí komise