Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Jitka Brázdová

členka regionální rozhodčí komise

Miroslav Mikulenčák

člen regionální rozhodčí komise

Josef Pátek

člen regionální rozhodčí komise

Petr Sedláček

člen regionální rozhodčí komise

František Veverka

člen regionální rozhodčí komise