Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů

Mojmír Houser

předseda regionální rozhodčí komise

Milan Foukal

místopředseda regionální rozhodčí komise

Jitka Brázdová

členka regionální rozhodčí komise

Petr Sedláček

člen regionální rozhodčí komise

Jiřina Sklenská

členka regionální rozhodčí komise