Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Stanislav Blaha

předseda regionálního sdružení

Petr Klár

místopředseda regionálního sdružení

Zbyněk Kudera

místopředseda regionálního sdružení

Josef Slovák

místopředseda regionálního sdružení

Miroslav Hladík

člen regionální rady

Robert Hlavica

člen regionální rady

Luděk Hradil

člen regionální rady

Jan Hrdý

člen regionální rady

Petr Lapčík

člen regionální rady

Radovan Macháček

člen regionální rady

Petr Nachtmann

člen regionální rady

Vilém Skála

člen regionální rady

Lubomír Traub

zástupce krajské samosprávy v RR

Tomáš Goláň

senátor PČR