Ing. Stanislav Blaha

předseda regionálního sdružení
poslanec PČR
krajský zastupitel
starosta města
předseda místního sdružení

Masarykovo náměstí 19
686 01  Uherské Hradiště

Životopis

Stanislav Blaha je starostou Uherského Hradiště, kde se také narodil a žije celý život. Je tátou tří dětí a když má volný čas, tráví ho nejraději s rodinou nebo na rybách. Vystudoval strojní fakultu na VUT v Brně a po revoluci začal s vlastním podnikáním, díky kterému dobře poznal celé Česko. Nejen tato zkušenost ho utvrdila v názoru, že přebujelá byrokracie a stále se měnící daně podnikatelům jen komplikují život.

Do politiky vstoupil v roce 1998. Vždy věřil v to, že pokud člověk chce něco změnit, tak nemůže stát stranou a musí se zapojit osobně. Od roku 2002 se postupně stal zastupitelem, radním, místostarostou a od roku 2014 je hrdým starostou Uherského Hradiště. V roce 2017 získal mandát poslance a zájmy Zlínského kraje a Hradiště tak hájí i v Praze.