Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Eva Decroix

předsedkyně regionálního sdružení

Martina Bártová

předsedkyně klubu krajských zastupitelů

Karel Kratochvíl

místopředseda regionálního sdružení

Jan Mokříš

místopředseda regionálního sdružení

Pavel Nevrkla

místopředseda regionálního sdružení

Veronika Vošická Buráňová

místopředsedkyně regionálního sdružení

Filip Hron

člen regionální rady

Martin Kamarád

člen regionální rady

Vítězslav Schrek

člen regionální rady

Miroslav Skalník

člen regionální rady

Miloš Šťastný

člen regionální rady

Zbyněk Stejskal

člen výkonné rady

Miloš Vystrčil

předseda Senátu PČR

Miroslava Němcová

senátorka PČR

Jan Tecl

senátor PČR