Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Eva Decroix

předsedkyně regionálního sdružení

Martina Bártová

předsedkyně klubu krajských zastupitelů

Filip Hron

místopředseda regionálního sdružení

Pavel Nevrkla

místopředseda regionálního sdružení

Miroslav Skalník

místopředseda regionálního sdružení

Veronika Vošická Buráňová

místopředsedkyně regionálního sdružení

Ondřej Kozub

člen regionální rady

Karel Kratochvíl

člen regionální rady

Jan Mokříš

člen regionální rady

Petr Sameš

člen regionální rady

Vítězslav Schrek

člen regionální rady

Zbyněk Stejskal

člen výkonné rady

Miloš Vystrčil

předseda Senátu PČR

Miroslava Němcová

senátorka PČR

Jan Tecl

senátor PČR