Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů

Jan Tecl

předseda regionální rozhodčí komise

Roman Křivánek

místopředseda regionální rozhodčí komise

Alena Malá

členka regionální rozhodčí komise

Yvona Švaříčková

členka regionální rozhodčí komise