Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Jan Tecl

předseda regionální rozhodčí komise

Josef Doubek

člen regionální rozhodčí komise

Roman Havlíček

člen regionální rozhodčí komise

Jan Šuler

člen regionální rozhodčí komise

Marie Veselá

členka regionální rozhodčí komise