Karel Kratochvíl

starosta města
místopředseda regionálního sdružení
předseda oblastního sdružení

Životopis

Jsem rodilý „Humpolák“ a Humpolec se mi i díky svému usazení v srdci krásné přírody Vysočiny tak trochu zadřel pod kůži. Krátce po střední škole jsem tu s přáteli prožil neopakovatelnou atmosféru pádu totalitního režimu a dobu, kdy jsme se (mnohdy složitě) stavěli na vlastní nohy.

Téměř osmnáct let provozuji své knihkupectví nazvané po, alespoň pro mě, nejvýznamnějším místním občanovi, spisovateli, překladateli, ale hlavně mimořádné mravní autoritě Janu Zábranovi.

To vše formovalo mé názory a přesvědčení, že i tzv. malá komunální politika má být jasná, srozumitelná, zodpovědná, ale především férová, a že zdaleka ne všechno je předem rozhodnuto "tam nahoře".

Téměř dvanáct let mého účinkování v humpoleckém zastupitelstvu mě naučilo mnohému. Je to především budování města funkčního a přátelského pro své obyvatele i návštěvníky a hledání cest, jak toho dosahovat.

Články (2)

Další články