Regionální kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Pavel Bárta

předseda regionální kontrolní a revizní komise

Samuel Háva

člen regionální kontrolní a revizní komise

Martin Krupil

člen regionální kontrolní a revizní komise

Václav Plánka

člen regionální kontrolní a revizní komise

Marta Stolínová

členka regionální kontrolní a revizní komise

Petr Velička

člen regionální kontrolní a revizní komise