Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Miloš Vystrčil

předseda regionálního sdružení

Ota Benc

místopředseda regionálního sdružení

Karel Kratochvíl

místopředseda regionálního sdružení

Jan Mokříš

místopředseda regionálního sdružení

Pavel Nevrkla

místopředseda regionálního sdružení

Tomáš Kadlec

člen regionální rady

Jan Podhráský

člen regionální rady

Vítězslav Schrek

člen regionální rady

Miroslav Skalník

člen regionální rady

Miloš Šťastný

člen regionální rady

Jana Fischerová

zástupkyně krajské samosprávy v RR

Eva Decroix

členka výkonné rady

Miroslava Němcová

poslankyně PČR

Jan Tecl

senátor PČR