Ing. David Leitermann, Ph.D., MBA

starosta obce
člen oblastní rady
člen místního sdružení