Pavel Svoboda

starosta obce

Lipová 422
407 81  Lipová
ČR