28. května 2013

O Obrnicích se ví, starostka vystoupila na prestižní konferenci TEDexPrague

Mezi řečníky mezinárodní prestižní konference TEDxPrague 2013, která se v hlavním městě uskutečnila 25. května, nechyběla ani starostka Obrnic Drahomíra Miklošová. Téma konference „Přes hranice“ evokovalo nejrůznější omezení, s nimiž se lidé potýkají

Vybraní řečníci z řad vědců, filosofů, umělců, sportovců či politiků, kteří na konferenci vystoupili, jsou ve svém profesním či osobním životě inspirací právě v překračování hranic kultur, umění, fyzických možností, společenského prostoru, konvencí, vědy nebo myšlení.

 

Drahomíra Miklošová hovořila ve svém příspěvku nazvaném Stavět nebo bořit, rozdělovat nebo spojovat? O svých zkušenostech s vedením obce, kde bezmála 40 procent obyvatel tvoří Romové. O tom, že našla recept na fungující soužití většinové společnosti se členy romského etnika, svědčí skutečnost, že v Obrnicích panuje klid a i přes vysokou míru nezaměstnanosti obec vykazuje relativně nízkou kriminalitu.

 

„Každý řečník měl vyčleněn jen dvacetiminutový prostor k prezentaci. Seznámila jsem proto publikum alespoň se svými pocity po příchodu do Obrnic. Hlavně díky svému muži se počáteční touha po útěku, pesimismus a beznaděj změnily ve vzdor. Nakonec jsem pochopila, že je potřeba postavit se problémům čelem a zkusit pro změnu k lepšímu něco udělat. A já, když se do něčeho zakousnu, nepovolím. Svého pozvání na konferenci si velice vážím. Svědčí o tom, že naše práce není zbytečná a že jsme vnímáni jako pozitivní příklad společenské integrace,“ uvedla Miklošová.

 

Spolu s obrnickou starostkou se se svými zkušenostmi překračování bariér svěřili například účastník zahraničních misí Lékařů bez hranic Tomáš Šebek, ultramaratonec René Kujan, antropolog a spisovatel Michal Horáček, neurovědec a profesor na Kalifornské univerzitě v Los Angeles Dan Siegel nebo novinářka Iva Roze Skochová, která úspěšně překonala rakovinu.

 

Obec Obrnice se nachází v údolí chráněné krajinné oblasti České středohoří nedaleko města Mostu. Je správní jednotkou také pro sousední Chanov a České Zlatníky. V obci žije necelých 2 500 obyvatel, dle takzvané Gabalovy studie tvoří téměř 40 procent z nich muži, ženy a děti romského etnika. Soužití Čechů s Romy bylo donedávna velkým problémem Obrnic, současnému vedení se ale podařilo v poměrně krátkém čase situaci změnit. Obec s ročním rozpočtem zhruba 30 milionů korun získala dosud dotace v celkové výši kolem 120 milionů korun. Právě usilovná příprava projektů se žádostí o granty vedla i  k úspěchu v práci se sociálně slabými občany, kteří jsou v mnoha případech těžce zadluženi. Z příspěvků ministerstev či EU se například podařilo opravit základní a mateřskou školu, vybudovat kulturní a společenské centrum, nové náměstí, dětská hřiště, chodníky, veřejné osvětlení či zapojit zejména Romy do veřejně prospěšných prací a veřejné služby.  

 

 

 

 

Drahomíra Miklošová

předsedkyně místního sdružení
místopředsedkyně oblastního sdružení
členka kontrolní a revizní komise
uvolněná starostka obce

Štítky:
tisková zpráva