Drahomíra Karasová

krajská zastupitelka
zastupitelka obce

Mírová 70
435 21  Obrnice
Česká republika

Životopis

Žijeme s manželem již více jak 20 let v obci Obrnice. Je mi 67 let, vychovala jsem 2 děti, dceru a syna. Mám 5 vnoučat. Moje osobní záliby a koníčky jsou zahrada, vaření a zavařování, kolo a golf.

Vzděláním jsem ekonomka. Během svého života jsem prošla zajímavou řadou zaměstnání přes mzdovou účetní na Dole Ležáky, vedoucí hospodářské správy ČD, vedoucí finančního odboru a tajemnice na MÚ Litvínov.

Od roku 2006 působím na obci Obrnice, která patří mezi sociálně vyloučené lokality na Mostecku. Nejdříve jako místostarostka, starostka a nyní jako radní a zastupitelka. Podařilo se nám zrealizovat celou řadu projektů, které nejen zlepšily infrastrukturu v obci – opravena Základní škola, Mateřská škola, vybudování Kulturního centra, revitalizace panelového sídliště, nově zrekonstruované náměstí, nové komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, oprava a zateplení objektu hasičů vč. nové techniky, oprava a zateplení panelového domu, ale i zřízení příspěvkové organizace poskytující sociální služby, zřízení Technických služeb. V obci jsme zastavili privatizaci bytového fondu z vlastnictví obce, začali vykupovat byty zpět do vlastnictví obce, zdemolovali jsme 4 vybydlené panelové domy.

Věnovala jsem se projektům, které měly za cíl integrovat sociálně vyloučené obyvatele, převážně z řad Romů, do většinové společnosti. Za pomoci sociálních služeb a vytvořením pracovních míst se podařilo celou řadu rodin zapojit do práce, řádně posílat děti do školy, slušně bydlet.

V roce 2016 jsem byla zvolena do zastupitelstva Ústeckého kraje, kde jsem byla uvolněna pro výkon funkce předsedkyně kontrolního výboru.