28. května 2013

Obrnice se zapojily do projektu sociálního podnikání

Obrnice s více než 40 procenty obyvatel romského etnika patří mezi sociálně vyloučené lokality. Kromě problémů v soužití Čechů s Romy se obec potýká také s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Výraznou převahu poptávky nad nabídnou pracovních míst v regionu ještě umocňuje nízká kvalifikace dospělé populace obrnických Romů, kteří jsou prakticky nezaměstnatelní. Vedení obce se nepříznivou situaci snaží řešit, sociálně slabé občany zapojuje do veřejně prospěšných prací. Dalším krokem je účast v projektu Sociálně odpovědné municipality, zaměřeném na získávání zkušeností se zakládáním a provozováním sociálních podniků.

 

Obrnická starostka Drahomíra Miklošová se v minulém týdnu zúčastnila studijní stáže v rakouském Gratzu, kde působí sociální podnik BAN a Charitas. „Firma se specializuje na recyklaci a další použití nepotřebného šatstva, nábytku, elektrospotřebičů, prostě všeho, co již někdo nepotřebuje, ale jiným to pomůže. Atributy sociálního podnikání plní velmi úspěšně. Zaměstnává totiž občany znevýhodněné na běžném pracovním trhu a ještě dosahuje zisku. Osobně jsem se přesvědčila, že sociální podnikání může fungovat a nabízí reálnou alternativu na trhu práce. Je to dobrá zpráva zvlášť pro nás. Na Mostecku dosahuje míra nezaměstnanosti 13,6 procenta, v Obrnicích nemá práci dokonce až 23 procent ekonomicky aktivních obyvatel,“ uvedla.

 

Obrnice chtějí uplatnit prinicip sociálního podnikání založením společnosti, která bude v obci provozovat technické služby. Vzhledem k výši obecního rozpočtu se však záměr neobejde bez finanční spoluúčasti.

 

„Připravujeme se na podání žádosti o dotaci z evropských peněz v dalším finančním období 2014 - 2020.  Kvůli problémům s čerpáním pěněz EU jsou prostředky na projekty z regionálního operačního programu Severozápad zmrazeny a Evropská komise již schválené projekty reviduje. Podle mých informací by mělo ministerstvo práce a sociálních věcí přesunout projekty z programu Lidské zdroje a zaměstnanost do jiných programů ostatních resortů. Proto počkáme až na další období evropských programů, zaměřených na podporu sociálních podniků,“ vysvětlila Miklošová.

 

Kromě Obrnic se k projektu Sociálně odpovědné municipality hlásí v Ústeckém kraji také města Děčín, Kadaň, Trmice a Vejprty. Ve Středočeském kraji se připojila Kutná Hora, v Moravskoslezském kraji Bruntál a Havířov.

 

Obec Obrnice se nachází v údolí chráněné krajinné oblasti České středohoří nedaleko města Mostu. Je správní jednotkou také pro sousední Chanov a České Zlatníky. V obci žije necelých 2 500 obyvatel, dle takzvané Gabalovy studie tvoří téměř 40 procent z nich muži, ženy a děti romského etnika. Soužití Čechů s Romy bylo donedávna velkým problémem Obrnic, současnému vedení se ale podařilo v poměrně krátkém čase situaci změnit. Obec s ročním rozpočtem zhruba 30 milionů korun získala dosud dotace v celkové výši kolem 120 milionů korun. Právě usilovná příprava projektů se žádostí o granty vedla i  k úspěchu v práci se sociálně slabými občany, kteří jsou v mnoha případech těžce zadluženi. Z příspěvků ministerstev či EU se například podařilo opravit základní a mateřskou školu, vybudovat kulturní a společenské centrum, nové náměstí, dětská hřiště, chodníky, veřejné osvětlení,  či zapojit zejména Romy do veřejně prospěšných prací a veřejné služby.  

 

Drahomíra Miklošová

předsedkyně místního sdružení
místopředsedkyně oblastního sdružení
členka kontrolní a revizní komise
uvolněná starostka obce

Štítky:
tisková zpráva