22. února 2023

Programový tým ODS pro zahraniční věci a Evropskou unii uspořádal konferenci

(www.ods.cz) V hlavní kanceláři ODS se uskutečnila konference programového týmu pro zahraniční věci a EU. Členové této skupiny a zároveň členové Občanské demokratické strany se již měsíce setkávají a debatují o tématech spojených s Evropskou unií a zahraničím.

„Až na výjimky, nejsou ve své většině země Indo-Pacifiku demokraciemi v euroatlantickém smyslu slova – mísí se zde autoritářské systémy, chronicky nestabilní systémy, systémy s omezeným nebo specifickým typem demokracie. Prakticky všechny tyto země mají svébytnou společenskou, politickou a ekonomickou historii, vývoj a tradice a z nich vyplývající zájmy a lokální specifika. Tuto realitu je třeba akceptovat, nesnažit se tam za každou cenu mechanicky aplikovat naše euroatlantická měřítka. ČR by měla k těmto zemím přistupovat s respektem a empatií, zdržet se mentorování a poučování, které může vést pouze k nedorozumění a odcizení,” uvedl Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS.

„Jsou tři období, kdy Američané sehráli klíčovou roli při formování moderní státnosti, tj. 1918 – W. Wilson a vznik Československa – náš Independence Day, rok 1945 – klíčový podíl na osvobození Evropy – náš Liberation Day, rok 1989 – vítězství ve studené válce s významnou Reaganovou pomocí – náš Freedom Day. Spojené státy americké stály v minulém století u nejsvětlejších okamžiků dějin velmi aktivně a díky nim se naplnily naše aspirace. Bez nich by to bylo ve všech třech případech těžší, podstatně těžší, anebo dokonce nemožné. Zároveň nás nikdy teritoriálně neohrožovaly, ani na nás neměly žádné nároky,“ uvedl Alexandr Vondra, garant programového týmu, europoslanec a místopředseda ODS.

„Evropská politika ODS stojí na solidních základech, občas si ale naše členství v EU zbytečně ideologizujeme. To nás vyčerpává a znemožňuje efektivně hájit české zájmy na půdě všech klíčových institucí, tedy v Evropské komisi, v Radě a Evropském parlamentu. Typickým příkladem je Green Deal. Debatu o zelené transformaci musíme racionalizovat. Pokud to neuděláme, budou z ní profitovat jiní,” říká Ondřej Krutílek, analytik legislativy EU.

„Aktivní zahraniční politika státu pomáhá zviditelňovat Českou republiku ve světě. Je ale také prostředkem pro prosazování lidskoprávní, rozvojové, kulturní či ekonomické agendy země. Ruská agrese na Ukrajině ukázala, jak důležité je mít pevné vztahy mimo Evropu. Dopady války jsou globální, Rusko se je snaží hodit na sankce západního světa, a my naší aktivní politikou tuto lež vyvracíme,” dodává náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Kozák (ODS).

Občanští demokraté v loňském roce zahájili činnost programových týmů, které do své činnosti zapojují členy vlády, parlamentu, europarlamentu, krajských a místních samospráv, experty a členy ODS. Cílem platformy je vytvářet expertní zázemí uvnitř ODS a komunikovat důležitou agendu nejen uvnitř strany, ale i s veřejností.

Alexandr Vondra

místopředseda strany
europoslanec

Jan Zahradil

předseda europoslaneckého klubu ODS
expert pro zahraničí