Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Karel Haas

předseda regionálního sdružení

Magda Křivanová

předsedkyně klubu krajských zastupitelů

Kateřina Jánská

1. místopředsedkyně regionálního sdružení

Pavel Boštík

místopředseda regionálního sdružení

Alexandr Krejčíř

místopředseda regionálního sdružení

Daniel Kubelka

místopředseda regionálního sdružení

Jan Čechlovský

člen regionální rady

Pavel Čížek

člen regionální rady

Jiří Jansa

člen regionální rady

Ondřej Tichý

člen regionální rady

Michal Kortyš

člen výkonné rady