Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Radim Jirout

předseda regionálního sdružení

Magda Křivanová

předsedkyně klubu krajských zastupitelů

Pavel Boštík

místopředseda regionálního sdružení

Alexandr Krejčíř

místopředseda regionálního sdružení

Daniel Kubelka

místopředseda regionálního sdružení

Dalibor Adam

člen regionální rady

Jan Čechlovský

člen regionální rady

Pavel Čížek

člen regionální rady

Ondřej Tichý

člen regionální rady

Karel Haas

člen výkonné rady

Michal Kortyš

senátor PČR