Regionální kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Jiří Kubeš

předseda regionální kontrolní a revizní komise

Jaroslav Kňava

místopředseda regionální kontrolní a revizní komise

Lukáš Chadraba

člen regionální kontrolní a revizní komise

Karel Kukla

člen regionální kontrolní a revizní komise

Vojtěch Langr

člen regionální kontrolní a revizní komise

Miroslav Pavlík

člen regionální kontrolní a revizní komise

Michal Stránecký

člen regionální kontrolní a revizní komise