Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Radim Jirout

předseda regionálního sdružení

Magda Křivanová

1. místopředsedkyně regionálního sdružení

Pavel Brandejs

místopředseda regionálního sdružení

Kateřina Drábková Bíbusová

místopředsedkyně regionálního sdružení

Alexandr Krejčíř

místopředseda regionálního sdružení

Dalibor Adam

člen regionální rady

Jan Čechlovský

člen regionální rady

Pavel Čížek

člen regionální rady

Karel Haas

člen regionální rady

Michal Kortyš

člen výkonné rady

Jaroslav Martinů

poslanec PČR