PhDr. Magda Křivanová

předsedkyně klubu krajských zastupitelů
zastupitelka města
1. místopředsedkyně oblastního sdružení
místopředsedkyně místního sdružení

Poděbradovo náměstí 1
539 01  Hlinsko

Životopis

Životopis

Narozena:  13. 10. 1965 v Chrudimi, trvalé bydliště Hlinsko, vdaná, 2 synové

Členka ODS od roku 1995

Dosažené vzdělání

1979 – 1983 – Gymnázium Hlinsko

1983 – 1987 Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc – obor Historie

Zaměstnání

1987 – 2002 Národní památkový ústav – ÚPS – Soubor lidových staveb Vysočina, Hlinsko – odborný pracovník

2002 – 2006 – místostarostka města Hlinska

2006 – 2014 – starostka města Hlinska

2014 - 2018 Národní památkový ústav – ÚPS – Soubor lidových staveb Vysočina, Hlinsko – odborný pracovník, zástupce ředitelky

Od 2019 Národní muzeum v přírodě, Muzeum v přírodě Vysočina, odborný pracovník, zástupce ředitelky

Od 1. 7. 2020 Národní muzeum v přírodě, Muzeum v přírodě Vysočina, ředitelka

Veřejná činnost

Od roku 2000 zastupitelka města Hlinska

2004 – 2012, od 2016 krajská zastupitelka – předsedkyně Výboru pro kulturu a památkovou péči

2012 – 2014 předsedkyně MAS Hlinecko

Členka komise pro Tradiční lidovou kulturu Pardubického kraje

Členka Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při České národopisné společnosti  

Členka výboru neziskové organizace MÉDEA z.s. pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí provozující středisko volného času Pohoda a Pohoda Cool Hlinsko

Členka Tanečního klubu TKG Hlinsko z.s.

Členka výběrové komise MAS Hlinecko

 

Zájmy

Pes, Sjezdové lyže, taneční sport, kultura ve všech podobách

Výběr z odborné bibliografie

Význam vceňovacích operátů stabilního katastru pro poznání lidového stavitelství. In: 15 let SLSŘ Vysočina, Pardubice 1989

Historicko sociální obraz města Hlinska s přihlédnutím k vývoji městské čtvrti Betlém. In: Prostor, lidé, slavnosti, Uherské Hradiště, 1990

Betlém Hlinsko. Hlinsko 1993. Spoluautorka Ilona Vojancová.

Využití tradičních řemesel při obnově lidových staveb v Souboru lidových staveb Vysočina. Rekonstrukce památek, 1/1995

Dřevíkovská židovská obec. Časopis Izraelské společnosti přátel ČR, Tel Aviv, 1996

Stavba vodních motorů a strojů na úrovni lidových technik v regionu východních Čech, Dějiny věd a techniky, 3/1996. Spoluautor Luděk Štěpán.

Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Historie a technika vodních a věrných mlýnů, hamrů, pil, valch, olejen, stoup.  Praha 2000. Spoluautor Luděk Štěpán

Lidové stavitelství východních Čech. Hradec Králové 2001. Spoluautor Luděk Štěpán.

Mikroregion Hlinecko. Hlinsko 2002. Spoluautor Milan Hájek.

Historie a současnost podnikání na Chrudimsku. Žehušice 2004. Kolektiv autorů.

Hlinsko. Srdce Českomoravské vrchoviny. Hlinsko 2009. Kolektiv autorů.

Soubor lidových staveb Vysočina. Sychrov 2016. Spoluautorka Ilona Vojancová.