NovinkyOS Pardubice

#ODS Pardubice Živě

ODS

Zastupitelský klub ODS Vás srdečně zve na VI. zasedání ZmP konané zítra 25.4.2019 od 15:00 hodin ve Společenském sále radnice na Pernštýnském náměstí :) Body jednání jsou následující: 1.Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 2.Převody a prodeje nemovitostí 3.Revokace usnesení-pozemky 4.Revitalizace letního stadionu - postup a výstavba 5.Zásady pro práci s výpočetní technikou 6.Odkup vodovodu a kanalizace v Doubravicích od firmy Doubravické domy s.r.o. Pardubice 7.Investiční záměr Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic 8.Žádosti o dotace - STAŽENO 9.IV. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření 10.Navýšení základního kapitálu VAK Pardubice a.s. (nepeněžitý vklad - vodárenský majetek) 11.Zvýšení základního kapitálu DPmP a.s. (peněžitý vklad) 12.Projektový záměr P-PINK – revitalizace objektu J.Palacha čp. 363 a 372 13.Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 14.Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 15.Volba nové přísedící Okresního soudu v Pardubicích 16.Poskytnutí daru a darovací smlouva Pardubické sportovní organizaci 17.Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 18.Žádosti o prodloužení termínů a úkolů vzešlých z usnesení ZmP Diskuse 19.Informativní zpráva: Vyhodnocení projektu "Zimní ledový park" 20.Návrh změny Statutu a Jednacího řádu Kontrolního výboru ZmP 20.Informativní zpráva: Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 21.Informativní zpráva: Kaple sv. Trojice

otevřít odkaz

ODS

ODS pod vedením náměstka pro dopravu Ing. Petra Kvaše buduje novou okružní křižovatku na ulice Kyjevská X Průmyslová u stanice Záchranné služby v Pardubičkách Nová okružní křižovatka za necelých 30 milionů bude hotova na začátku června 2019. Pevně věříme, že se zlepší průjezdnost v této oblasti během dopravní špičky, kde se tvořily dlouhé kolony až k Nemošicím, a pomůžeme tak k ,,odšputování" dalšího místa v Pardubicích

otevřít odkaz

ODS

Plníme předvolební slib a program ODS️ Informace k přípravě nového Územního plánu města Pardubic. https://www.ods.cz/os.pardubice/clanek/17457-plnime-predvolebni-slib-a-program-ods-priprava-noveho-uzemniho-planu-mesta-pardubic

otevřít odkaz

ODS

Odstavné parkoviště v Masarykových kasárnách určitě uleví centru města https://www.ods.cz/os.pardubice/clanek/17440-nove-zachytne-parkoviste-v-masarykovych-kasarnach

otevřít odkaz

ODS

Zveřejňujeme TOP 6 investičních priorit Pardubic podle členů pardubické ODS. Podívejte se na ně https://www.ods.cz/os.pardubice/clanek/17449-top-6-investicnich-priorit-pardubic-podle-clenu-pardubicke-ods

otevřít odkaz

ODS

Na webu pardubické ODS najdete článek s jednoznačným a věcným postojem zastupitelského klubu ODS k plánované rekonstrukci Letního stadionu, kterou by měla v pondělí projednávat Rada města Pardubic. Mrkněte na něj :) https://www.ods.cz/os.pardubice/clanek/17430-revitalizace-letniho-stadionu

otevřít odkaz

ODS

Oficiální videoklip ODS pro Eurovolby 2019! Líbí se Vám? https://www.youtube.com/watch?v=2xxFif_WGUg

otevřít odkaz

ODS

Dnes je výročí narození Jana Ámose Komenského, učitele národů. Připomeňme si jeho odkaz pro dnešní společnost a jeho model vzdělávání. Při této příležitosti bychom chtěli jménem ODS Pardubice poděkovat všem učitelům a pedagogům, kteří mají významný úkol v naší společnosti. A to je vzdělávání občanů našeho státu. Děkujeme Vám za Vaši práci

otevřít odkaz

Naši lidé