NovinkyOS Pardubice

#ODS Pardubice Živě

ODS

ODS: Senátní komisi k auditům o střetu zájmů povede Zdeněk Nytra. https://www.ods.cz/clanek/17762-ods-senatni-komisi-k-auditum-o-stretu-zajmu-povede-zdenek-nytra

otevřít odkaz

ODS

Videozáznam z jednání VII. zasedání Zastupitelstva města ze dne 30.5.2019 naleznete zde️ http://bitest.videostream.sk/pardubice/archiv/20190530/index.html

otevřít odkaz

ODS

Matěj Slanař: ,,Rozjeli jsme v komisi pro životní prostředí přípravu dokumentu, který má reagovat na horké a suché období ve městě a navrhnout možnosti adaptace i zároveň celkové zkvalitnění životního prostředí v Pardubicích." https://www.ods.cz/os.pardubice/clanek/17577-mesto-nutne-potrebuje-jasnou-strategii-pro-adaptaci-na-zmenu-klimatickych-podminek

otevřít odkaz

ODS

Zastupitelský klub ODS Vás srdečně zve na VII. zasedání ZmP konané zítra 30.5.2019 od 15:00 hodin ve Společenském sále radnice na Pernštýnském náměstí :) Body jednání jsou následující: 1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 2. Převody a prodeje nemovitostí 3. Revokace usnesení – pozemky 4. Problematika RFP a.s. (Zvýšení ZK, zrušení usn.) 5. Změna stanov FREE ZONE Pardubice a.s. 6. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 7. Žádost o dotace – Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 8. Prominutí dluhu na nájmu a poplatku a úroku z prodlení 9. Individuální dotace z programu podpory ekologické výchovy a osvěty – Ekocentrum Paleta 10. VI. změna rozpočtu města Pardubic 2019 – rozpočtové opatření 11. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory kultury 12. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 13. Dotace z Prostředků na nájemné při Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit 14. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 15. Novela vyhlášky o veřejném pořádku 16. Smlouva o bezúplatném převodu nově vybudované komunikace v ulici Východní, Pardubičky 17. Diskuze 18. Informativní zpráva – Radnice- Přehled investičních nákladů za období 2016-2019 19. Informativní zpráva: Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 20. Informativní zpráva: Přehled povolovacích procesů pro spalovnu AVE 21. Informativní zpráva – Programové prohlášení Rady města Pardubice 22. Informativní zpráva – přehled a stav nemovitého majetku ve vlastnictví města (bytové a nebytové prostory) 23. Informativní zpráva – postup při pořizování územních studií 24. Informativní zpráva – Plnění usnesení č.Z/2119/2017 (právní posudky v SmP a.s. a v SmP-Odpady a.s.) 25. Nehospodárné nakládání s majetkem města 26. Problematika HC Dynamo Pardubice a.s.

otevřít odkaz

ODS

Již dnes a zítra jdeme volit Josefa Hynka (Y) Přijďte podpořit kandidáta z Pardubického kraje do Europarlamentu. Děkujeme Vám za podporu :) Volime-Hynka-007

otevřít odkaz

ODS

ODS | Pardubice - oblastní sdružení aktualizoval(a) úvodní fotku.

otevřít odkaz

ODS

ODS | Pardubice - oblastní sdružení sdílel(a) příspěvek.

otevřít odkaz

ODS

Josef Hynek do Europarlamentu (Y) Volime-Hynka-007

otevřít odkaz

Naši lidé