Krajští zastupitelé

Přehled krajských zastupitelů, kteří jsou členy tohoto sdružení ODS

Michal Kortyš

náměstek hejtmana

Alexandr Krejčíř

krajský radní

Ladislav Valtr

krajský radní

Magda Křivanová

předsedkyně klubu krajských zastupitelů

Pavel Čížek

krajský zastupitel

Petra Šimečková

krajská zastupitelka