Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Veronika Kelnerová

předsedkyně regionální rozhodčí komise

Jindřich Šafařík

místopředseda regionální rozhodčí komise

Tomáš Klika

člen regionální rozhodčí komise

Josef Kopecký

člen regionální rozhodčí komise

Tomáš Svatý

člen regionální rozhodčí komise