Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Martin Milata

předseda regionální rozhodčí komise

Pavla Kvapilová

místopředsedkyně regionální rozhodčí komise

Vlastislav Cach

člen regionální rozhodčí komise

Josef Kopecký

člen regionální rozhodčí komise

Petra Šimečková

členka regionální rozhodčí komise