18. ledna 2014

Projev v rámci politické diskuse

Vážený pane předsedající, vážené delegátky, vážení delegáti,

jmenuji se Dalibor Horák, jsem starostou města Uničova a předsedou místního sdružení Občanské demokratické strany tamtéž. Mimo to pracuji jako místopředseda oblastního sdružení Olomouc a člen olomoucké regionální rady.

Dovolím si Vás seznámit s návrhem usnesení, který předkládám po konzultacích se svými kolegy – komunálními politiky, k posouzení tomuto kongresu.

Návrh zní:

Kongres ukládá zapracovat do stanov ustavení poradního orgánu, složeného ze starostů, s četností setkávání 2x ročně a zastoupením tohoto orgánu v grémiu Občanské demokratické strany.

Dovolte mi, abych Vám také sdělil několik důvodů, které mne k předložení uvedeného návrhu vedou. Během dlouhých let v Občanské demokratické straně a zároveň v komunální politice jsem nejen já mnohokrát, zvláště v krizových obdobích, zaznamenal, že vedoucí představitelé strany se zaklínali podporou komunální sféry a starostů zvláště.

Přesto však konkrétní kroky stranických vedení během let často směřovaly proti přirozeným a oprávněným zájmům představitelů měst a obcí a také proti zájmům jejich občanů – voličů. Přesto s důsledky chybných rozhodnutí, učiněných v Praze, byli v prvé řadě konfrontováni právě starostové. Navíc i konkrétní podpora jednotlivých záměrů starostů Občanské demokratické strany se, zvláště v posledním období, blížila nule.

Nezbytnost ustavení podobného orgánu prokázalo jednání členů grémia se starosty, které bylo svoláno v počátku loňského roku. Za vysoké účasti více než dvou stovek starostů bylo tehdejší vedení strany podrobeno hluboké kritice a účastníci v podstatě předpověděli další vývoj politické situace včetně marginalizace vlivu Občanské demokratické strany. Jsem přesvědčený o tom, že kdyby nejvyšší orgány strany takto byly s realitou konfrontovány dlouhodobě a pravidelně, nemuseli bychom dnes řešit za dlouhá léta navršené problémy.

Domnívám se, že ustavení orgánu, složeného ze starostů dle mého návrhu je mnohem produktivnější, než ustavení orgánu, složeného ze zástupců oblastí, jak je tomuto kongresu rovněž navrhováno. Důvodem pro tuto domněnku je především silnější kontinuita starostů a také jejich v mnoha případech vyšší odborná zdatnost. Starostové svou funkci mnohdy vykonávají po několik volebních období, zatímco na pozicích předsedů oblastí dochází k častějším změnám, mnohdy i v průběhu jejich dvouletého volebního období. Nezanedbatelná je také skutečnost, že obdobné orgány mají ke svému prospěchu ustaveny i některé další politické strany.

Z těchto důvodů se nejen já domnívám, že ustavení takovéhoto orgánu by bylo pro Občanskou demokratickou stranu prospěšné a žádám Vás o podporu předloženého návrhu.

 

Mgr. Dalibor Horák

předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení
člen regionální rady
starosta

Štítky:
24. kongres K24D