20. dubna 2018

ODS zahájila kulaté stoly k tvorbě programu do komunálních voleb

(www.ods.cz) ODS zahájila ve čtvrtek 19. dubna v Ústí nad Labem sérii kulatých stolů s odborníky a zástupci samospráv, jejichž cílem je získat podněty z praxe a odborná stanoviska pro tvorbu centrálního programu pro komunální volby. Ten by měl obsahovat základní představu ODS o fungování samospráv a řadu návrhů na změny v legislativě, které by výkon správy obcí a měst zjednodušily a zefektivnily. Hosté ústeckého kulatého stolu se věnovali prvnímu ze 4 prioritních okruhů - veřejné služby pro kvalitní život ve městech a obcích. Občanští demokraté chystají v příštím týdnu další podobné akce. V pondělí proběhne v Ostravě kulatý stůl na téma kvalitní infrastruktura ve městech a obcích, v úterý v Uherském Hradišti proběhne diskuze na téma dostupná a přátelská veřejná správa a středeční večer v Sokolově bude patřit oblasti pestrý život ve městech a obcích. Seriál kulatých stolů bude pokračovat až do druhé poloviny května, kdy ODS představí centrální část programu.

 
„Centrální část programu pro komunální volby bude nabízet řešení problémů, které má většina obcí a měst společných. Chceme se zaměřit na rychlejší a jednodušší stavbu potřebné infrastruktury, funkční sociální systém, nebo zvýšení kvality regionálního školství. Na základě získaných podnětů připraví poslanci a senátoři ODS legislativní návrhy, které by měly pomoci situaci vyřešit. K získávání těchto podnětů využijeme sérii kulatých stolů. Kulatými stoly také navazujeme na úspěšnou praxi z předchozích voleb, kdy se nám spolupráce s odborníky na programu osvědčila. Vytvořit program od stolu je možná jednoduché, ale ODS si vždy zakládala na tom, že její program má být co nejkvalitnější, proto jsme se rozhodli pro spolupráci s odborníky – ať už ze soukromých firem nebo veřejné sféry,“ uvedl garant tvorby programu a místopředseda ODS Martin Baxa.
 
„Vítám příležitost k diskuzi s odborníky a lidmi z praxe, která včera proběhla v Ústí nad Labem. Během jednání padla řada otázek, které je třeba řešit, především v sociální oblasti. Naším cílem je shromáždit poznatky o těch nejpalčivějších nedostatcích a problémech, s kterými se města a obce potýkají a které bychom mohli legislativní iniciativou změnit,“ uvedl k hlavnímu účelu kulatého stolu garant programové oblasti veřejných služeb pro kvalitní život ve městech a obcích a poslanec za ODS Jan Bauer.