Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Radek Kaňa

předseda regionálního sdružení

Stanislav Folwarczny

1. místopředseda regionálního sdružení

Vladimír Návrat

místopředseda regionálního sdružení

Vladimír Cigánek

člen regionální rady

Jan Dekický

člen regionální rady

Václav Dobrozemský

člen regionální rady

Radim Ivan

člen regionální rady

Ivo Kantor

člen regionální rady

Dalibor Klimša

člen regionální rady

Yveta Kovalčíková

členka regionální rady

Jana Machová

členka regionální rady

Libor Nowak

člen regionální rady

Hynek Orság

člen regionální rady

Patrik Schramm

člen regionální rady

Marek Veselý

člen regionální rady

Jakub Unucka

zástupce krajské samosprávy v RR

Pavel Drobil

člen výkonné rady

Jakub Janda

poslanec PČR

Zbyněk Stanjura

poslanec PČR

Zdeněk Nytra

předseda senátorského klubu

Ondřej Šimetka

senátor PČR