Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Pavel Drobil

předseda regionálního sdružení

Zbyněk Stanjura

1. místopředseda regionálního sdružení

Stanislav Folwarczny

místopředseda regionálního sdružení

Tomáš Crla

člen regionální rady

Jan Dekický

člen regionální rady

Radek Kaňa

člen regionální rady

Ivo Kantor

člen regionální rady

Martina Nováková

členka regionální rady

Hynek Orság

člen regionální rady

Jan Pekař

člen regionální rady

Ivan Týle

člen regionální rady

Petr Venský

člen regionální rady

Marek Veselý

člen regionální rady

Jakub Unucka

zástupce krajské samosprávy v RR

Evžen Tošenovský

člen výkonné rady

Jakub Janda

poslanec PČR

Zdeněk Nytra

předseda senátorského klubu