Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Pavel Drobil

předseda regionálního sdružení

Martin Sliwka

místopředseda regionálního sdružení

Zbyněk Stanjura

místopředseda regionálního sdružení

Tomáš Crla

člen regionální rady

Jan Dekický

člen regionální rady

Jakub Janda

člen regionální rady

Radek Kaňa

člen regionální rady

Ivo Kantor

člen regionální rady

Radomír Mandok

člen regionální rady

Hynek Orság

člen regionální rady

Martin Rozprým

člen regionální rady

Ivan Týle

člen regionální rady

Marek Veselý

člen regionální rady

Jakub Unucka

zástupce krajské samosprávy v RR

Zdeněk Nytra

senátor PČR

Evžen Tošenovský

poslanec EP