Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Stanislav Folwarczny

místopředseda regionálního sdružení

Radek Kaňa

místopředseda regionálního sdružení

Tomáš Crla

člen regionální rady

Jan Dekický

člen regionální rady

Martin Juraszek

člen regionální rady

František Kopecký

člen regionální rady

Josef Alexander Matera

člen regionální rady

David Mořkovský

člen regionální rady

Libor Nowak

člen regionální rady

Hynek Orság

člen regionální rady

Patrik Schramm

člen regionální rady

Marek Veselý

člen regionální rady

Jakub Unucka

zástupce krajské samosprávy v RR

Evžen Tošenovský

člen výkonné rady

Jakub Janda

poslanec PČR

Zdeněk Nytra

předseda senátorského klubu

Zbyněk Stanjura

předseda poslaneckého klubu PČR