Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů

Zbyněk Hudeček

člen regionální rozhodčí komise

Roman Kresta

člen regionální rozhodčí komise

Ondřej Lušňák

člen regionální rozhodčí komise

Lubomír Pospíšil

člen regionální rozhodčí komise

Dalibor Sikora

člen regionální rozhodčí komise

Petr Urbánek

člen regionální rozhodčí komise

Jiří Žák

člen regionální rozhodčí komise