Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Roman Kresta

předseda regionální rozhodčí komise

Matěj Blažek

člen regionální rozhodčí komise

Petr Medřík

člen regionální rozhodčí komise

Pavel Struminský

člen regionální rozhodčí komise

Jan Wondra

člen regionální rozhodčí komise

Jiří Žák

člen regionální rozhodčí komise