Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů

Roman Kresta

předseda regionální rozhodčí komise

Dominik Kolder

člen regionální rozhodčí komise

Miroslav Pavliska

člen regionální rozhodčí komise

Lubomír Pospíšil

člen regionální rozhodčí komise

Jan Zelinka

člen regionální rozhodčí komise