Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Roman Kresta

předseda regionální rozhodčí komise

Zbyněk Hudeček

člen regionální rozhodčí komise

Radim Ivan

člen regionální rozhodčí komise

Tomáš Peřina

člen regionální rozhodčí komise

Lubomír Pospíšil

člen regionální rozhodčí komise

Jan Zelinka

člen regionální rozhodčí komise