Mgr. Pavel Drobil

předseda regionálního sdružení
člen oblastní rady
člen místního sdružení

Sokolská třída 8
702 00  Ostrava

Životopis

Mgr. Pavel Drobil v roce 1995 ukončil studium na Masarykově univerzitě v Brně, na fakultě právní. Po složení advokátní zkoušky v roce 1998 se plně věnoval advokacii se zaměřením na obchodní právo. V roce 2000 vstoupil do ODS. O dva roky později se stal členem zastupitelstva města Bohumín. Následně v letech 2004 až 2008 byl členem zastupitelstva Moravskoslezského kraje a členem rady kraje, kde pracoval jako náměstek hejtmana pro ekonomický rozvoj a evropské struktury. V roce 2008 se opět stal členem zastupitelstva Moravskoslezského kraje a v roce 2010 se rozhodl na tuto funkci rezignovat. Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010 se stal poslancem a v polovině roku ministrem životního prostředí. Na konci roku 2010 na funkci ministra rezignoval.

Vize, cíle, priority

Moje životní motto je již roky neměnné: Co nechceš, aby jiní činili Tobě, nečiň ani Ty jim. Řídil jsem se jím ve své právnické praxi, kterou jsem (jak zmiňuji již výše) vykonával od roku 1995 do roku 2004 (specializoval jsem se na daňové a obchodní právo), a není důvod ho měnit. Pokud se dnes ohlédnu za tím, co bylo nejdůležitější v letech 2004-2008, kdy jsem pracoval jako náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro ekonomický rozvoj, rád bych zdůraznil dvě klíčové věci:

  1. Tou první je vyjednání vstupu Hyundaie do Moravskoslezského kraje. Vedl jsem klíčové jednání, na kterém padlo finální rozhodnutí o tom, že to bude právě Moravskoslezský kraj, kde bude stát továrna automobilky Hyundai. Pro náš kraj byla kromě investice samotné naprosto klíčová také pozornost, kterou nám díky tomu věnovala média. Najednou se náš kraj stal atraktivním, zajímavým. Psychologický dopad byl obrovský – vstup společnosti Hyundai byl rozhodujícím podnětem pro rozvoj regionu.

  2. Druhá je neméně důležitá - otevření tématu Arcelor Mittal Ostrava a jeho vlivu na životní prostředí v kraji. Byl jsem prvním oficiálním představitelem veřejné správy v kraji, který pojmenoval fakt, že tato společnost je největším znečišťovatelem ovzduší na Ostravsku. Otevření tohoto tématu zafungovalo a následovala doslova lavina dalších aktivit, která v konečném důsledku přinutila vedení společnosti Arcelor Mittal změnit svůj přístup k ochraně ovzduší a investovat do ekologie.

     

Pro rozvoj kraje, za který jsem nesl odpovědnost, bylo podstatné i to, že jsme (ODS) měli zcela jasnou vizi – kam kraj směřovat, co rozvíjet a podporovat. Další zásadní věcí bylo, že jsme dokázali vytvořit opravdu excelentní podmínky pro to, aby k nám přicházeli investoři.

Na kraji byli jazykově i znalostně vybavení odborníci, změnili jsme roli Agentury pro regionální rozvoj – stala se one stop shopem pro investory.

Dokázali jsme v tom nejlepším slova smyslu „prodat“ potenciál našeho kraje. To vše v rozhodování investorů hraje důležitou roli.

Rozvoj kraje je pro mě klíčovým tématem i do budoucna. Narodil jsem se zde, žiji a pracuji zde a chci, aby kraj byl pro nás všechny nejlepším místem pro život, podnikání, studium a volný čas.

Pro to, aby se tato moje osobní vize naplnila, jsem si stanovil jasné priority:

  1. Opětovně nastartovat využití potenciálu regionu. Uplynulé čtyři roky jasně ukázaly, že rozvoj kraje je přímo úměrný tomu, jak dokážeme být aktivní při oslovování investorů, jak dokážeme komunikovat s podnikatelskou sférou v kraji, se školami. Budoucnost kraje není ve financování zdravotnických či jakýchkoli jiných poplatků. Budoucnost kraje je v budování nových pracovních míst v nových odvětvích, v udržitelném rozvoji.

  2. S tím souvisí i moje druhá osobní priorita. Chci nastartovat transfer nových moderních technologií do Moravskoslezského kraje. Naše vysoké školy mají velký potenciál, a pokud jim dokážeme pomoci jej využít, přínos pro kraj bude naprosto zřetelný. Konkrétně mám na mysli věnovat pozornost např. nanotechnologiím, supercomputingu, budování center excelence v kraji.

  3. Třetí klíčovou prioritou je otázka zaměstnanosti. Dokázali jsme během 4 let v letech 2004 až 2008 snížit nezaměstnanost z 16,9 % na přibližně 8 %. Dokážeme znovu vytvořit nová pracovní místa, především v oborech s vysokou přidanou hodnotou jako je např. IT, výzkum a vývoj.

 

Články (18)

Další články