Mgr. Pavel Drobil

člen výkonné rady
člen oblastní rady

Sokolská třída 8
702 00  Ostrava

Životopis

Mgr. Pavel Drobil v roce 1995 ukončil studium na Masarykově univerzitě v Brně, na fakultě právní. Po složení advokátní zkoušky v roce 1998 se plně věnoval advokacii se zaměřením na obchodní právo. V roce 2000 vstoupil do ODS. O dva roky později se stal členem zastupitelstva města Bohumín. Následně v letech 2004 až 2008 byl členem zastupitelstva Moravskoslezského kraje a členem rady kraje, kde pracoval jako náměstek hejtmana pro ekonomický rozvoj a evropské struktury. V roce 2008 se opět stal členem zastupitelstva Moravskoslezského kraje a v roce 2010 se rozhodl na tuto funkci rezignovat. Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010 se stal poslancem a v polovině roku ministrem životního prostředí. Na konci roku 2010 na funkci ministra rezignoval a dále se věnoval práci poslance. Po skončení poslaneckého mandátu odešel do soukromého sektoru a vybudoval a dále rozvíjí strojírenskou skupinu ANACOT CAPITAL.

 

Vize, cíle, priority

Moje životní motto je již roky neměnné: Co nechceš, aby jiní činili Tobě, nečiň ani Ty jim. Řídil jsem se jím ve své právnické praxi, kterou jsem (jak zmiňuji již výše) vykonával od roku 1995 do roku 2004 (specializoval jsem se na daňové a obchodní právo), a není důvod ho měnit. Pokud se dnes ohlédnu za tím, co bylo nejdůležitější v letech 2004-2008, kdy jsem pracoval jako náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro ekonomický rozvoj, rád bych zdůraznil dvě klíčové věci:

  1. Tou první je vyjednání vstupu automobilky Hyundai do Moravskoslezského kraje. Vedl jsem klíčové jednání, na kterém padlo finální rozhodnutí o tom, že to bude právě Moravskoslezský kraj, kde bude stát továrna automobilky Hyundai. Pro náš kraj byla kromě investice samotné naprosto klíčová také pozornost, kterou nám díky tomu věnovala média. Najednou se náš kraj stal atraktivním, zajímavým. Psychologický dopad byl obrovský – vstup společnosti Hyundai byl rozhodujícím podnětem pro rozvoj regionu.
  2. Druhá je neméně důležitá - otevření tématu Arcelor Mittal Ostrava (dnes Liberty) a jeho vlivu na životní prostředí v kraji. Byl jsem prvním oficiálním představitelem veřejné správy v kraji, který pojmenoval fakt, že tato společnost je největším znečišťovatelem ovzduší na Ostravsku. Otevření tohoto tématu zafungovalo a následovala doslova lavina dalších aktivit, která v konečném důsledku přinutila vedení společnosti Liberty změnit svůj přístup k ochraně ovzduší a investovat do ekologie. 

Pro rozvoj kraje, za který jsem nesl odpovědnost, bylo podstatné i to, že jsme (ODS) měli zcela jasnou vizi – kam kraj směřovat, co rozvíjet a podporovat. Další zásadní věcí bylo, že jsme dokázali vytvořit opravdu excelentní podmínky pro to, aby k nám přicházeli investoři.

V práci, zejména na poli ochrany životního prostředí, jsem pokračoval i na pozici ministra životního prostředí ČR, kdy jsem prosadil investice do ekologizace moravskoslezských hutních provozů ve výši 4 mld. Kč.

Jako soukromá osoba, po odchodu z aktivní politiky po roce 2013, jsem Moravskoslezský kraj ani neopustil, ani se o něj nepřestal aktivně zajímat. Naopak, spolu se svým obchodním partnerem jsme vybudovali strojírenskou skupinu, která nejen v našem kraji zaměstnává více než 800 lidí a peníze v něm vydělané mu dále vrací prostřednictvím investic do našich továren.

Rozvoj Moravskoslezského kraje je pro mě klíčovým tématem i do budoucna. Narodil jsem se zde, žiji a pracuji zde a chci, aby kraj byl pro nás všechny nejlepším místem pro život, podnikání, studium a volný čas.