Regionální kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Eva Prudilová

předsedkyně regionální kontrolní a revizní komise

Jakub Lamač

místopředseda regionální kontrolní a revizní komise

Jarmila Jusková

členka regionální kontrolní a revizní komise

Zdeněk Piech

člen regionální kontrolní a revizní komise

Lada Pluhařová

členka regionální kontrolní a revizní komise

Radim Rudzinski

člen regionální kontrolní a revizní komise