Regionální kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Matěj Blažek

člen regionální kontrolní a revizní komise

Věra Kovaříková

členka regionální kontrolní a revizní komise

Zdeněk Piech

člen regionální kontrolní a revizní komise

Miroslav Sluštík

člen regionální kontrolní a revizní komise

Marián Staňo

člen regionální kontrolní a revizní komise