Regionální kotrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Martin Gavenda

člen regionální kontrolní a revizní komise

Jaroslav Jeřábek

člen regionální kontrolní a revizní komise

Rostislav Klíma

člen regionální kontrolní a revizní komise

Věra Kovaříková

členka regionální kontrolní a revizní komise

Edita Martonová

členka regionální kontrolní a revizní komise

Pavel Novák

člen regionální kontrolní a revizní komise

Zdeněk Piech

člen regionální kontrolní a revizní komise

Jan Voráček

člen regionální kontrolní a revizní komise