Regionální kotrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Martin Rozprým

předseda regionální kontrolní a revizní komise

Eva Prudilová

místopředsedkyně regionální kontrolní a revizní komise

Zdeněk Piech

člen regionální kontrolní a revizní komise

Zuzana Slaná

členka regionální kontrolní a revizní komise

Marián Staňo

člen regionální kontrolní a revizní komise