Ing. Jan Abrahamčík

krajský zastupitel

Životopis

Dosažené vzdělání

 

2007 odborná stáž na RWTH Aachen, SRN

 

2005 – 2007 VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

doktorské studium – v současné době kombinovaná forma studia

obor Tepelná technika a paliva v průmyslu

 

2000 – 2005 VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

studijní obor Procesní inženýrství

studijní program Chemické inženýrství

2005 složena státní závěrečná zkouška

 

1999 – 2000 Junior College Laros Ostrava, rekvalifikační kurz

2000 složena zkouška z anglického jazyka Pitman Qualifications

 

1994 – 1998 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba

1998 složena maturitní zkouška

 

Pracovní zkušenosti

2018 – dosud ArcelorMittal Europe CZ, s.r.o.

Pozice: jednatel společnosti, Country Head pro prodej tvarové oceli a profilů

2011 – 2018 ArcelorMittal Commercial Long CZ, s.r.o.

Pozice: Sales Manager pro prodej tvarové oceli a profilů

 

2008 – 2011 ArcelorMittal Ostrava, a.s.

Pozice: Order Manager pro ploché výrobky

Sales Coordination pro ploché výrobky

Migration Leader v rámci Integrace EE Mills

Customer Service Manager pro ploché výrobky

 

2005 – 2007 VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Spoluorganizátor: Aktion Seminär, VŠB-TU / MU Leoben

International Students‘ Day of Metallurgy, VŠB-TU

Exkurze zaměřená na plynárenství a energetiku