Jiří Stodůlka

místopředseda regionálního sdružení
místostarosta města
předseda oblastního sdružení
předseda místního sdružení

T. G. masaryka 37
464 01  Frýdlant
Česká republika