RNDr. Jiří Čeřovský

zástupce krajské samosprávy v RR
náměstek hejtmana
člen místního sdružení