8. listopadu 2023

Schopnost rozvíjet věcnou a kultivovanou debatu je zásadní i v neziskovém sektoru

(www.ods.cz) S více než třicítkou zástupců neziskového sektoru debatovali poslanci ODS na půdě Poslanecké sněmovny. Tématem byla vzájemná komunikace nevládních organizací se zákonodárci a očekávané dopady chystaného zákona o lobbingu. Podle hlavního pořadatele poslance Pavla Staňka, člena ústavně-právního výboru, se účastníci neformální diskuze shodli, že zásadní je schopnost rozvíjet slušnou a věcnou debatu a dále ji společně kultivovat.

Vyměnili jsme si vzájemné zkušenosti a pohledy na to, jak vnímáme druhou stranu. Velmi dobře vím, že práce lidí v neziskových organizacích je v mnoha oblastech života nezastupitelná a nese s sebou emoce. Netajím se ale ani tím, že některé kampaně nebo nátlakové iniciativy, byť mohou být motivovány dobrým úmyslem, může zákonodárce vnímat negativně,“ říká Pavel Staněk a doplňuje: „Jako poslanec jsem připravený vyslechnout každého, kdo se na mě obrací s věcnými argumenty a má co říct. Zároveň ale budu rád, pokud všichni následně budou respektovat mé vlastní rozhodnutí, protože mám na věc třeba prostě jen jiný názor.“ Otevřenou diskuzi se zástupci neziskovek oceňuje a věří, že v ní obě strany budou pokračovat i v souvislosti s právní regulací lobbingu, která zahrne také neziskový sektor.

Poslankyně a členka výboru pro sociální politiku Jana Bačíková k tomu dodává: „Nevládní organizace jsou pro mě důležitý partner. Vzájemná komunikace ale musí stát na vzájemném respektu a porozumění. Právě neformální debata a možnost nechat nahlédnout druhé straně do vlastního světa k takové komunikaci přispívá.“

Setkání poslanců se zástupci neziskového sektoru proběhlo v rámci projektu „Férový lobbing" Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, která dlouhodobě usiluje o transparentní a profesionální fungování neziskového sektoru a rozvíjí tzv. značku spolehlivosti. Diskuze se zúčastnili také zástupce ministerstva spravedlnosti a Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

JUDr. Pavel Staněk, MBA

poslanec PČR
předseda oblastního sdružení

Jana Bačíková

poslankyně PČR