29. dubna 2024

Migrace, spolupráce v oblasti polovodičů i integrovaného záchranného systému, nejen to byla témata prvního trojstranné jednání českého Senátu se Saskem a Bavorskem

(www.senat.cz) Předseda Senátu Miloš Vystrčil završil dvoudenní pracovní cestu do Saska za účelem diskuze o trojstranné přeshraniční spolupráci – Česka, Saska a Bavorska. Společně s šéfem české horní komory se cesty účastnili senátoři Miroslav Balatka (za Sokolov), Hynek Hanza (za Teplice) a Jiří Vosecký (za Českou Lípu). Saskou delegaci vedl premiér Michael Kretschmer a bavorskou ministr pro spolkové záležitosti a média a vedoucí bavorské státní kanceláře Florian Herrmann.

„Naše dnešní společné setkání je docela symbolické, protože se tak děje v roce dvacátého výročí vstupu České republiky do Evropské unie, kde jsme společně, a v době pětadvacátého výročí vstupu ČR do NATO, kde jsme také společně. Obě členství jsou o našem bezpečí, o naší hospodářské spolupráci a o naší svobodě. Témata, která jsme dnes probírali, se právě toho všeho týkaly - svobody, hospodářské prosperity a našeho bezpečí,“ řekl na tiskové konferenci předseda horní komory Miloš Vystrčil. Zároveň dodal: „Jsem přesvědčen, že naše spolupráce s Německem je v našem bytostném zájmu, protože obě země jsou svázány nejen svojí historií, ale i hospodářsky, navíc máme k sobě velmi blízko i z hlediska toho, jak vnímáme společné hodnoty. Proto jsem nabídl svým kolegům z Bavorska a Saska, abychom se znovu sešli, tentokrát v Praze v českém Senátu.“

Na hoře Fichtelberg v Oberwiesenthalu, nejvýše položeném městě Německa, proběhlo první jednání o trojstranné spolupráci – české, saské a bavorské strany. Diskutovalo se o tématech přeshraniční spolupráce v oblasti požární ochrany i v oblasti policejní a bezpečnostní. „Bavili jsme se o legální i ilegální migraci, která trápí Českou republiku a pravděpodobně ještě více německou. Shodli jsme se na tom, že spolupráce našich bezpečnostních složek je velmi dobrá, ale že i nejlepší spolupráce našich bezpečnostních složek ten problém nevyřeší, pokud nebudeme schopni dělat některé další kroky. Jedním z nich je ochrana před ilegální migrací hranic Evropské unie, druhou oblastí je bavit se o tom, jakým způsobem jsme schopni sjednotit sociální podporu migrantů, aby některé země nebyly zeměmi, přes které migranti prochází a některé nebyly cílovými zeměmi. A třetí věc, o které jsme se bavili a která s tím také souvisí, je, že my ty, co přichází do Evropské unie a chtějí se zapojit do práce a přináší sem například nové poznatky z oblasti výzkumu nebo nějaké odborné znalosti, potřebujeme a že to není tak, že bychom to vnímali vždy jednostranně, ale je potřeba, aby všechno mělo nějaká pravidla,“ uvedl předseda českého Senátu Vystrčil. Dalšími tématy společného jednání byla spolupráce v oblasti zdravotnictví, výzkumu a polovodičů. „Tady musím velmi pochválit iniciativy, které se týkají polovodičové aliance ze strany Saska. Velmi vítám nabídku Bavorska, abychom více spolupracovali v rámci akademické sféry, i univerzit a vysokých škol,“ vyzdvihl předseda Vystrčil. Jednání se kromě místně příslušných českých senátorů zúčastnili také další političtí představitelé Saska a Bavorska.

V předvečer konference přivítal premiér Kretschmer předsedu Vystrčila v saském historickém hornickém městě Annaberg-Buchholz. Společně se vydali na horu Pöhlberg, kde jednali také se starostou města Rolfem Schmidtem, mj. o přeshraniční spolupráci, výzvách spojených s migrací a aktuální politické situaci. Navštívili také štolu Markuse Röhlinga, kde se těžilo stříbro a kobalt.

Miloš Vystrčil

předseda Senátu PČR