6. září 2023

Aktivní září ve Sněmovně

(www.psp.cz) Poslanecká sněmovna se dnes připojila k národní kampani Aktivní září, jejímž cílem je propagace pravidelných pohybových aktivit jako nedílné součásti péče o fyzické a psychické zdraví. Akci, kterou podpořil vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek, organizuje Nadační fond Aktivní ČESKO za odborné podpory Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice.

Poslankyně Michaela Šebelová k tomu řekla: „Jako fyzioterapeutka velice dobře vím, jak je pohyb a sport prospěšný lidskému zdraví. Přála bych si, aby pravidelná pohybová aktivita byla vnímána jako jedna z hlavních politických, společenských a vzdělávacích priorit. Téma se propisuje do téměř všech oblastí politiky, jako je školství, zdravotnictví, doprava, veřejná správa, ale i obrana a bezpečnost. Proto jsme připravili pohybovou výzvu pro poslance ne podle politických stran, ale podle jednotlivých výborů. Každý se musíme starat o své zdraví. I politici. V nadsázce říkám, že jen zdravý politik může udělat zdravá rozhodnutí.“

Právě dnes byla zahájena několikadenní výzva o nejaktivnější výbor Poslanecké sněmovny s názvem „Výbory v akci aneb každý pohyb se počítá“, která probíhá ve Státních aktech, kde je k dispozici několik fitness strojů. Členové jednotlivých výborů budou moci pro svůj tým načítat čas strávený na kardio strojích i kila zvednuté váhy. To vše při každém sněmovním dnu od 6. do 15. září.

„Sport a pohyb obecně jsou pro naše fyzické zdraví i psychickou pohodu naprosto stěžejní. Sport nás učí mnoho lekcí, které jsou platné nejen na hřišti či v tělocvičně, ale v celém životě. Učí nás hrát férově, vítězit čestně či prohrávat s grácií. Učí nás také respektovat autority a pravidla, spolupracovat v rámci širších týmů, efektivně nakládat s časem a v neposlední řadě pečovat o sebe. Poslanecká sněmovna se zapojením do projektu Aktivní ČESKO snaží jít příkladem a pomoci celkovou situaci postupně zlepšovat,“ uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Předsedkyně sněmovního výboru pro zdravotnictví Zdenka Němečková Crkvenjaš dodala: „Sportem ke zdraví je staré okřídlené přísloví. Každý pohyb skutečně pomáhá našemu tělu. To mohu potvrdit i ze svého soukromého života, nejen ze své lékařské praxe. Nedostatek pohybu vede k nadváze, zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob, cukrovky i nádorových onemocnění. Dopad do rozpočtu je 2,5 % HDP! Proto je každá podobná iniciativa záslužná a vždy ji budu ze své pozice podporovat.“

Účast a aktivní zapojení se poslanců a zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny do programu akce i do připravené výzvy bude výjimečnou inspirací nejen pro všechny příznivce aktivního životního stylu v České republice. Na akci je možné se seznámit s aktivitami řady organizací, které spojily své síly na podporu pohybových aktivit v Nadačním fondu Aktivní ČESKO. Pro každého jsou připravené cvičební pomůcky, které se dají využít i při dlouhých sezeních.

Předseda sněmovního podvýboru pro sport Jakub Janda doplnil: „Z pozice bývalého vrcholového sportovce vím, jak moc důležité je prostředí a zázemí, ze kterého vycházejí talentované osobnosti. Podpora sportu by však neměla být cílena jenom na ty nejlepší, ale naopak by měla být soustředěna na co nejširší možný okruh lidí, na což projekt ´Aktivní září´ také apeluje. Sport musíme vnímat jako součást všeobecné vzdělanosti celé společnosti, jako nástroj rozvoje člověka a zároveň jako prevenci vůči různým patologickým jevům. Právě díky tomu může vyrůst generace lidí, pro kterou bude zdravý životní styl a fair play nejen ve sportu, ale i v běžném životě prioritou.“

Akci dnes ráno zahájila tisková konference předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové za účasti zvláštní představitelky WHO v ČR Zsofie Pusztai, ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, předsedkyně výboru pro zdravotnictví Zdenky Němečkové Crkvenjaš, členky výboru pro zdravotnictví Michaely Šebelové, předsedy podvýboru pro sport Jakuba Jandy a předsedy Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka. (Záznam tiskové konference najdete ve videoarchivu: https://videoarchiv.psp.cz/#)

Akce „Aktivní září ve Sněmovně“ přináší veřejnosti přínosy v podobě podpory zdravého životního stylu, inspirace k pravidelné fyzické aktivitě, podpory spolupráce mezi organizacemi, vzdělávání o důležitosti pohybové aktivity a důrazu na prevenci zdravotních problémů spojených s nedostatečnou fyzickou aktivitou. Tímto způsobem přispívá ke zlepšení zdraví a kvality života občanů.

Zdenka Němečková Crkvenjaš

předsedkyně výboru pro zdravotnictví PS PČR
poslankyně PČR
členka programového týmu pro zdravotnictví

Jakub Janda

poslanec PČR