20. dubna 2023

Programový tým ODS pro oblast sportu řešil další rozvoj českého sportu, fungování NSA nebo tvorbu státní mapy priorit sportovní infrastruktury

V Jablonci nad Nisou se uskutečnila dílčí ideová konference programového týmu pro oblast sportu. Diskutovanými tématy konference byly zejména rozvoj sportu v budoucnu, fungování Národní sportovní agentury nebo tvorba státní mapy priorit sportovní infrastruktury. Práce programových týmů ODS, ve které společně spolupracují členové strany, experti konkrétních oblastí s dalšími osobnostmi veřejné i komerční sféry, vyvrcholí v květnu během Ideové konference, kterou občanští demokraté pro své členy připravují na 13. května v pražském Cubexu.

„Výrazně, v řádu jednotek měsíců oproti loňskému roku, jsme zrychlili vyhodnocování a hlavně vyplácení klíčových dotačních titulů do sportu, zejména dotací pro sportovní svazy a kluby, investičních dotací či dotací na pořádání významných sportovních akcí. Kapacitu Národní sportovní agentury pro všechny její úkoly podstatně zvýší rozběhnutí regionálního pracoviště v Ostravě, díky kterému tým Národní sportovní agentury posílil o 12 nových kolegů. A konečně třetím hlavním pilířem mé práce v prvních měsících po nástupu do Národní sportovní agentury je zlepšení komunikace se sportovním prostředím, s obcemi i kraji – i v této oblasti si můžeme ‚odškrtnout‘ již první splněné úkoly, jako jsou například i otevřené a bezplatné pracovní semináře k jednotlivým oblastem dotačních výzev do sportu,“ uvádí Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury.

Poslanec a předseda Podvýboru pro sport Poslanecké sněmovny Jakub Janda představil nejdůležitější pozitivní změny, které do fungování a organizace Národní sportovní agentury přinesla s účinností od 1. dubna letošního roku poslanecká novela zákona o podpoře sportu: „Dosavadní monokratický způsob řízení Národní sportovní agentury, který se za obou předchozích předsedů v reálné praxi ukázal být zcela nevhodným, byl nahrazen kolektivním řízením prostřednictvím tříčlenné rady. Jestliže Národní sportovní agentura rozděluje na dotacích do sportu ze státního rozpočtu miliardy korun, pak je až neuvěřitelné, že podle předchozí právní úpravy neměla žádný kontrolní či dozorčí orgán – to nyní napravujeme zřízením desetičlenné dozorčí komise vybavené silnými kontrolními pravomocemi. Národní sportovní agentura také začne plnit celou řadu nových úkolů podstatných pro český sport, které doposud ve svém vínku neměla – každoroční akční plány rozvoje českého sportu spojené s rozpočtovým procesem, koordinace významných mezinárodních sportovních akcí na území České republiky vždy ve tříletém budoucím horizontu," zdůrazňuje jen některé z nejzásadnějších změn Jakub Janda.

Ve třetím a posledním bloku programové konference moderoval poslanec a předseda Programového týmu ODS Sport Karel Haas debatu směřující k definování stěžejních bodů programu ODS pro oblast sportu do budoucna. Účastníci se shodli na čtrnácti zcela konkrétních opatřeních, která přinesou celostátnímu vedení ODS a na Ideovou konferenci ODS v sobotu 13. května 2023. „Za priority v rozvoji sportu považuji především vznik samostatného ministerstva sportu – zastoupení sportu přímo ve vládě je alfou a omegou. Zároveň, má-li být náš národ vyspělý duchovně i fyzicky, bychom měli na financování kultury i sportu garantovat po jednom procentu výdajů státního rozpočtu. Bavme se i o prioritizaci ve sportu. Země naší velikosti realisticky nemá šanci ufinancovat všechny provozní a investiční požadavky vzešlé ze sportovního prostředí a od municipalit. V jedné rovině proto musíme, samozřejmě na základě naprosto transparentních a objektivních kritérií, prioritizovat sporty a jejich sportovní svazy z pohledu výše provozních neinvestičních dotací. V druhé rovině musíme vytvořit státní ‚mapu priorit‘ sportovní infrastruktury a od dotačních titulů 2024/2025 ji důsledně provázat se státními investičními dotacemi do sportu."

Karel Haas

poslanec PČR
člen Zastupitelstva města Pardubic

Jakub Janda

poslanec PČR