doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

poslankyně PČR
zastupitelka statutárního města

Životopis

Patří mezi výrazné akademické osobnosti, které se rozhodly posílit ODS. Absolventka plzeňské Pedagogické fakulty působila po studiu na pražské tělovýchovné škole. Později se profesně zaměřila na budování vzdělávacího zařízení zaměřeného na rekvalifikace nezaměstnaných, včetně nevidomých osob. Její úspěšné podnikání zahrnovalo založení soukromé střední zdravotnické školy s pomaturitním vzděláváním a následně i vyšší zdravotnické školy v Plzni. V roce 2001 začala budovat úplně první vysokou školu pro nelékařská zdravotnická povolání v naší zemi. V roce 2008 ji transformovala ve Fakultu zdravotnických studií Západočeské univerzity a stala se její děkankou. Čtyři roky také vedla celou Západočeskou univerzitu, když velmi úspěšně vykonávala funkci rektorky.

Je vdaná a s manželem vychovala dnes již dospělého syna. Nejraději relaxuje na horách, ať už při turistice, u táboráku a trampských písniček, nebo v zimě při sjezdovém lyžování, kterému se dříve věnovala i závodně.

Články (2)

Další články