Mgr. Bc. Kateřina Bartošová

Životopis

Po absolvování vysokoškolských studií jsem se vydala sbírat své první pracovní zkušenosti do automobilového průmyslu. Prožila jsem roky náročného života ve světě vyžadujícím více než 100% nasazení a zároveň jsem služebně procestovala půl světa a naučila se komunikovat a vyjednávat v šesti světových jazycích (mj. mandarínštině), z nichž většinu ovládám dodnes. Zlom v mém životě znamenalo narození syna Tobiáše v roce 2006. Uvědomila jsem si skutečný význam rčení „všude dobře, doma nejlépe“ a vrátila se do rodných Čech. V té době začala má politicko-úřednicko-odborná kariéra nejprve na Ministerstvu zemědělství a posléze na Ministerstvu obrany. Od roku 2014 pracuji jako bezpečnostní ředitelka v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a mám tak možnost uplatňovat své zkušenosti a věnovat se stále se rozvíjející problematice bezpečnosti a bezpečnostních technologií. A právě tato témata - bezpečnost a okamžité zavedení moderních informačních technologií v rámci Prahy 6 vidím jako jedny z nejdůležitějších, kterými bych se chtěla zabývat!