Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D.

zastupitel města

Životopis

Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D., je v současné době ředitelem domova pro seniory v Tmavém Dole. V minulosti působil na ústředních správních orgánech státní správy a v pracovních komisích Legislativní rady vlády. Zkušenosti získané na vysokých postech ve státní správě poté zúročil jako ředitel domova pro seniory. Za jeho působení zdejší zařízení doslova rozkvetlo ve všech směrech. Předně šlo o výrazné zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb, kdy domov pro seniory v Tmavém Dole je proslulý špičkovou kvalitou poskytovaných služeb, což je samozřejmě i zásluhou personálu, který je plně profesionální. Nejednou byl tento personál pochválen složkami integrovaného záchranného systému. Zcela zásadní pak byla realizace několika investičních akcí od komplexního zateplení budov, vybudování specializovaného oddělení pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu onemocnění stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, pořízením zdvihacích stropních systémů, rekonstrukci prádelny, až po vybudování zcela nové budovy, která poskytne nových 83 lůžek v krajské síti. Výstavba nové budovy započala v dubnu 2020 a dokončena má být v červenci 2021. Jedná se o investiční akci za více jak 160 mil. Kč, která je svým způsobem v oblasti sociálních služeb naprosto ojedinělá. Předně poskytne v síti nových supermoderních 83 lůžek a užitím inovativních technologií půjde o naprostou špičku v oblasti sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, ne-li v celé České republice. Prosazení této investice je především zásluhou ředitele organizace, jehož hlavním cílem je zlepšení sociálních služeb v celém kraji.

V roce 2020 kandidoval do zastupitelstva Královéhradeckého kraje. V roce 2021 je kandidátem pro podzimní parlamentní volby 2021 SPOLU 21 na pozici č.5.