1. října 2020

Mezi důležité body našeho programu řadíme i sociální služby.

Pokud se ptáte, proč je nutné věnovat zvýšenou pozornost sociálním službám, tak odpověď vyplývá z indexu stáří, který je konstruován jako poměr počtu obyvatel ve věku 65 a více let k počtu obyvatel ve věku 0–14 let. Celková hodnota indexu stáří překročila v České republice hodnotu 120, což znamená, že na 120 osob starších 65 let připadalo 100 osob ve věku 0–14 let (zdroj: definice ČSÚ).

Pokud jde pak o Královehradecký kraj, tak tento kraj je „nejstarší“ v České republice, kdy podíl obyvatel starších 65 let je 21,2%. Celá Česká republika pak má podíl 19,6%. 

Co tyto čísla znamenají v kvantitativním vyjádření kapacit? Znamenají, že v současné době chybí více jak 1000 lůžek v Královehradeckém kraji, kdy z přiložených čísel je zřejmé, že tento trend bude pokračovat, a to tak, že v roce 2026 by deficit lůžek měl dosáhnout čísla 2500. 

Této nepříznivé – byť velmi reálné predikci – chceme zabránit masivními investicemi v sociálních službách, které spočívají ve vybudování zcela nových kapacit tak, jako se nám nyní daří v Tmavém Dole, kde se díky řediteli Antonínu Stanislavovi, našemu kandidátovi, v současné době buduje 83 nových supermoderních lůžek, kdy díky využití moderních inovativních prvků v sociálních službách, půjde o nejmodernější domov pro seniory v Královehradeckém kraji, ne-li v celé České republice. V rámci našeho programu je naší ambicí v nadcházejících 4 letech historický deficit dohnat a zajistit adekvátní počet lůžek v kraji. 

Vedle strategických investic, které spočívají ve vybudování nových zařízení pro naše seniory, je nutné myslet i na běžné provozní investice u stávajících zařízení, a to především z hlediska úspory provozu. Typickou provozní investicí je zateplení starých budov, kdy se dosáhne úspory cca 10 až 15% (úspora je zde menší, neboť z hygienických důvodů je nutné více větrat, než u klasických budov) na vytápění. Provoz je tak úspornější a navíc budova zásadním způsobem prokoukne po vizuální stránce. Za ušetřené peníze pak mohou být pořízeny aktivizační nebo kompenzační pomůcky pro klienty, které zlepšují kvalitu poskytované sociální služby.

Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D

kandidát č. 22 do krajských voleb 2020