Mgr. Jiří Nantl, LL.M.

expert pro výzkum a inovace

Životopis

Narodil se v Brně. Vystudoval politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, poté práva na Právnické fakultě MU a Corporate Law na Nottingham Trent University. V současnosti působí jako ředitel CEITEC - Středoevropského technologického institutu na Masarykově univerzitě. V minulosti zastával řadu manažerských pozic ve vysokém školství a veřejné správě včetně funkce prvního náměstka ministra školství. Vedl přípravné práce na reformě vysokoškolského zákona a na přípravě strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Byl dlouholetým členem Národní rady pro kvalifikace, předsedou dozorčí rady Centra pro studium vysokého školství a členem Výboru pro vzdělávací politiku OECD, je členem správních rad Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Je ženatý, má dceru. Mezi jeho zájmy patří historie, geografie, cestování a numismatika. 

Články (61)

Další články