Ing. Jiří Crha

předseda klubu krajských zastupitelů
starosta města
místopředseda regionálního sdružení
předseda oblastního sdružení

nám.Svobody /3
678 24  Blansko

Životopis

Jiří Crha je od roku 2010 místostarostou, nyní starostou města Blanska. Narodil se 21. 4. 1960. V letech 1981 až 1986 studoval na Fakultě elektrotechnické Vysokého učení technického v Brně, mezi lety 1993 a 1997 obor Veřejná ekonomie a správa na Fakultě ekonomicko-správní Masarykovy univerzity. Od roku 1988 do roku 1992 pracoval jako vedoucí měrového střediska Metra Blansko, poté jako vedoucí kanceláře přednosty Okresního úřadu Blansko. V roce 1995 se stal přednostou Okresního úřadu Blansko. Mezi lety 2001 až 2010 působil jako ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Žije v Blansku, hraje kopanou, věnuje se kondičnímu posilování a lyžování.